Sardien
EI

Werkwijze en Tarieven

Wilt u uw consult telefonisch, via de mail of komt u toch liever langs? Doe wat u het beste uit komt en we plannen een geschikte datum voor u in.

Intake en vervolgconsult

De intake zal ongeveer 45 tot 60 minuten duren. Tijdens het eerste consult zal ik een anamnese afnemen om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Dit zal worden gevolgd door het afnemen van een voedingsanamnese. Aan de hand van beide anamneses zal ik, in samenspraak met u, een voedingsadvies opstellen.Tijdens de vervolgconsulten bespreken we de gegeven adviezen. Wordt het gewenste resultaat behaald, zijn er eventuele knelpunten etc. De duur van deze begeleiding is afhankelijk van uw wensen. De vervolgafspraken zullen in overleg worden gepland.

Vergoedingen

Met ingang van 1 januari 2013 wordt dieetadvisering door een diëtist vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt per kalenderjaar voor de eerste 3 uur. Houdt u er wel rekening mee dat de vergoeding op het eigen risico zal worden ingehouden.Het eigen risico is niet van toepassing wanneer u jonger bent dan 18 jaar.

Tevens geldt er een uitzondering wanneer er sprake is van diabetes type 2, COPD of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (mits DVA Drechtsteden formele samenwerkingsafspraken met uw huisarts heeft).

Mogelijk kunt u vanuit uw aanvullende verzekering aanspraak maken op een aanvullende vergoeding. De uren die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed zullen dan niet op het eigen risico worden ingehouden.

Meer informatie hierover kunt u vinden in de polis van uw zorgverzekering of via de volgende link: Vergoeding zorgverzekeraars voor DVA Drechtsteden in 2018.

Tarieven

De consulttijd bestaat uit directe en indirecte tijd. De indirecte tijd is de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het registeren van de gegevens, berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van de verwijzer.

Op basis van uw hulpvraag wordt in overleg met u afgestemd hoeveel en hoe frequent consulten worden ingepland.

Consult
Directe Tijd
Indirecte Tijd
Prijs
Intake
60 min
30 min
€ 90
Vervolgconsult kort
10 min
5 min
€ 15
Vervolgconsult normaal
20 min
10 min
€ 30
Vervolgconsult lang
40 min
5 min
€ 30
Telefonisch consult
20 min
10 min
€ 30
Telefonisch consult kort
10 min
5 min
€ 15
E-mail consult
-
15 min
€15
Afsluitend consult
20 min
10 min
€30

Voor een huisbezoek geldt een toeslag van €15,-

Geen verwijsbrief nodig

Sinds 2011 is de Diëtist Direct Toegankelijk (=DTD). Dit houdt in dat u geen verwijsbrief nodig heeft van een arts of specialist. Ik zal eerst een screening uitvoeren om te zien of ik u kan behandelen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de screening en begeleiding echter niet zonder verwijsbrief. U kunt in uw polis nakijken of uw verzekeraar deze screening vergoedt.

Afspraak afzeggen?

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, moet u dit minimaal 24 uur van tevoren aangeven. Bij niet of niet tijdig afzeggen, worden de kosten van de geplande tijd in rekening gebracht. Consulten die niet tijdig zijn afgezegd zijn niet declarabel bij uw verzekering.

EI
Sardien